Studiebidrag

SNABBGUIDE FÖR DIG SOM
pluggar på gymnasiet

Start Ansökan Skolk Utbetalningar Ändringar
CSN

Steg 1 av 6

Studiebidrag

Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden,
10 månader under läsåret.

För att få studiebidraget måste du:
• läsa heltid på en gymnasieutbildning
• vara mellan 16 och 20 år.

Pluggar du på annan ort eller har din familj inte så mycket pengar? Då kan du ansöka om inackorderingstillägg eller extra tillägg.

Studiebidraget, inackorderingstillägget och extra tillägget kallas tillsammans för studiehjälp.

Om du är utländsk medborgare gäller särskilda villkor, läs mer på www.csn.se.

Person mellan 16 och 20

Steg 1.1 av 6

Inackorderingstillägg

Om du läser på ett kommunalt gymnasium kan du vanligtvis inte få inackorderingstillägg från CSN.

Läser du på en kommunal gymnasieskola, måste du söka bidrag för boende och resor hos din hemkommun. Detta gäller också om du läser på komvux.

Inackorderingstillägg

Om du läser på ett fristående gymnasium på en annan ort och inte kan bo hemma hos dina föräldrar, kan du få inackorderingstillägg.

Tillägget är mellan 1 190 och 2 350 kronor i månaden. Hur mycket du får beror på avståndet mellan skolan och ditt föräldrahem.

För att få inackorderingstillägg måste du uppfylla vissa villkor.

Villkor för att få inackorderingstillägg

Stäng

Villkor för att få inackorderingstillägg

• Den totala restiden mellan föräldrahemmet och skolan måste vara minst två timmar per dag.
• Programmet och den nationella inriktningen som du ska läsa får inte finnas på hemorten eller inom två timmars resväg per dag från föräldrahemmet.

Läs mer om villkoren för att få inackorderingstillägg på www.csn.se.

Inackorderingstillägg kan du få även om du är under 16 år.

Stäng

Belopp för inackorderingstillägg

Här ser du hur mycket du kan få beroende på hur långt det är mellan ditt föräldrahem och din skola.

Avstånd i km Kronor per månad
0-44 1 190
45-84 1 315
85-124 1 460
125-174 1 625
175-224 1 770
225-599 1 875
600-899 1 980
900-1 299 2 160
1 300- 2 350

Om du läser på en folkhögskola och bor på skolans internat kan du få inackorderingstillägg.

Tillägget är mellan 1 190 och 2 350 kronor i månaden. Hur mycket du får beror på avståndet mellan skolan och ditt föräldrahem.

Bor du inte på skolan? Du kan få inackorderingstillägg ändå, men då måste den totala restiden mellan ditt föräldrahem och din skola vara minst två timmar per dag.

Inackorderingstillägg kan du få även om du är under 16 år.

Läs mer om villkoren för att få inackorderingstillägg på www.csn.se.

Stäng

Belopp för inackorderingstillägg

Här ser du hur mycket du kan få beroende på hur långt det är mellan ditt föräldrahem och din skola.

Avstånd i km Kronor per månad
0-44 1 190
45-84 1 315
85-124 1 460
125-174 1 625
175-224 1 770
225-599 1 875
600-899 1 980
900-1 299 2 160
1 300- 2 350

Steg 1.2 av 6

Extra tillägg

Om du och dina föräldrar inte har så mycket pengar, kan du få extra tillägg. Extra tillägget är mellan 285 och 855 kronor i månaden beroende på familjens inkomst.

För att kunna få extra tillägg måste din och dina föräldrars inkomst tillsammans vara lägre än 125 000 kronor före skatt under perioden 1 juli–30 juni.

Extra tillägg kan du få även om du är under 16 år.

Läs mer om extra tillägg på www.csn.se.

Stäng

Belopp för extra tillägg

Här ser du hur mycket extra tillägg du kan få beroende på din familjs inkomster. Tänk på att inkomsterna räknas under perioden
1 juli–30 juni.

Inkomst (före skatt), kr Extra tillägg per månad, kr
Lägre än 85 000 855
85 000-104 999 570
105 000-124 999 285

Stäng

Exempel - extra tillägg

Anders familj har inte så mycket pengar. Anders mamma jobbar deltid och tjänar 40 000 kronor under perioden 1 juli–30 juni. Hans pappa har a-kassa med 80 000 kronor under samma tid.

Anders har själv inga inkomster och hans familj har inte någon förmögenhet. Deras inkomster blir då totalt 120 000 kronor. Anders får därför 285 kronor i månaden i extra tillägg.

Extra tillägg

Steg 2 av 6

Ansökan

Du behöver inte ansöka om studiebidraget om du ska studera i Sverige och är svensk medborgare.

Däremot måste du ansöka om du har behov av inackorderingstillägg eller extra tillägg. Om du ska studera utomlands eller om du är utländsk medborgare behöver du ansöka om studiebidraget.

På csn.se kan du beställa de blanketter som du behöver för att ansöka. De brukar också kunna finnas på skolan.

Skola utomlands

Steg 3 av 6

Utbetalningar

När du får ditt första studiebidrag beror på när du fyller år. Som tidigast kan du få studiebidraget kvartalet efter att du fyllt 16 år när du läser på gymnasiet.

Fram till den första utbetalningen av studiebidrag får du vanligtvis barnbidrag från Försäkringskassan. Som längst kan du få studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

När får du din första utbetalning?

Ingen månad vald.

Du får första studiebidraget i:
September
Om du redan läser på gymnasiet får du första studiebidraget i april.

Du får första studiebidraget i:
September

Du får första studiebidraget i:
Oktober

Du får första studiebidraget i:
Januari nästa år

Vi betalar ut studiebidraget den sista vardagen i varje månad. Du får studiebidraget tio månader under läsåret.

Månader

Vem som får pengarna beror på om du är över eller under 18 år.

Innan du fyller 18 år betalas pengarna ut till den förälder (vårdnadshavare) som senast fick barnbidraget.

När du fyller 18 år betalar vi ut pengarna till dig. I god tid innan den första utbetalningen måste du anmäla till Swedbank på vilken bank och vilket konto pengarna ska sättas in. Det gör du enkelt på Swedbanks webbplats. Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar.

Anmäl konto till Swedbank

Steg 4 av 6

Skolk

Om du skolkar kan du bli av med studiebidraget. Du måste nämligen plugga på heltid för att få studiebidrag.

Har du fått pengar som du inte haft rätt till på grund av att du skolkat, måste du betala tillbaka dem.

Tänk på att andra bidrag också kan påverkas om du skolkar, exempelvis familjens bostadsbidrag och flerbarnstillägg.

Läs mer om skolk och studiebidrag på www.csn.se.

Exempel - skolk

Stäng

Daniel har vid upprepade tillfällen skolkat under september. Skolan rapporterar därför frånvaron till CSN som stoppar utbetalningen av studiebidraget.

Under oktober kommer Daniel tillbaka till skolan och pluggar på heltid. Skolan rapporterar detta till CSN som då börjar betala ut studiebidraget igen. Eftersom Daniel under september fick pengar som han inte hade rätt till, drar CSN av det beloppet från de kommande utbetalningarna under läsåret.

Skolk

Steg 5 av 6

Ändringar

Byte

Din skola meddelar CSN om du byter skola. Om uppehållet mellan den gamla och den nya skolan är längre än 14 dagar, kan du få avdrag på ditt studiebidrag. Har du inackorderingstillägg och extra tillägg kan de också påverkas.

Avhopp


Din skola meddelar CSN om du hoppar av skolan. Meddela därför alltid skolan så fort du bestämt dig för att hoppa av. Om vi redan hunnit betala ut bidrag för tid efter avbrottet, måste du betala tillbaka det.

Om det händer något som påverkar din rätt till inackorderingstillägg eller extra tillägg måste du alltid anmäla det till CSN.

Du måste anmäla ändringar till CSN om du exempelvis flyttar eller din familjs ekonomi ändras. Använd ändringsblanketten som kom tillsammans med ditt beslut.

Har du fått pengar som du inte haft rätt till, måste du betala tillbaka dem.

Läs mer om hur du anmäler ändringar på www.csn.se.

Ändringsblanketter

Steg 6 av 6

Mål!

Det var allt för den här gången! Vill du veta mer? Surfa in på csn.se och läs mer. Enklast är om du skriver in vad du vill läsa om i sökfältet på csn.se.
Reservation
Informationen i den här guiden är förenklad och allmän. Det är ingen lagtext.

Markering aktiv tab